Ιστολόγιο Οι ποιητές που αγάπησα του Δημήτρη Γκόγκα

τα ποιήματα: Ελένη, Στιγμές, Αγάπη Αγνή, καθώς και παρουσίαση της συλλογής Τα Λυρικά, με ημερομηνία δημοσίευσης 27/12/2018. Οι ποιητές που αγάπησα

Περιοδικό Εξιτήριον

Τρία ποιήματα από το Φυγείν Εστί, Σιωπηλή διαμαρτυρία, Ευχαριστώ την χώραν μου, Επέκεινα, με ημερομηνία δημοσίευσης 06/10/2018. Εξιτήριον

Περιοδικό Pontokomi.com: Σύλλογος Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής Δήμου Δημητρίου Υψηλάντη

Το κείμενο Τι έμαθα σήμερα (Σήμερα έμαθα …) με ημερομηνία δημοσίευσης 28/10/2007 Pontokomi