Ιστολόγιο Οι ποιητές που αγάπησα του Δημήτρη Γκόγκα

τα ποιήματα: Ελένη, Στιγμές, Αγάπη Αγνή, καθώς και παρουσίαση της συλλογής Τα Λυρικά, με ημερομηνία δημοσίευσης 27/12/2018. Οι ποιητές που αγάπησα

Περιοδικό Εξιτήριον

Τρία ποιήματα από το Φυγείν Εστί, Σιωπηλή διαμαρτυρία, Ευχαριστώ την χώραν μου, Επέκεινα, με ημερομηνία δημοσίευσης 06/10/2018. Εξιτήριον